Vulcanus35 Vulcanus35 Isıtma / Soğutma / Solar Sistemleri Tasarruf ve Koruma Kimyasalı

Vulcanus35 Nedir?

Vulcanus35 kapalı devre ısıtma, soğutma sistemleri ve güneş panellerinde, (katı, sıvı gaz yakıtlı sistemlerde, elektrikle veya alternatif enerjilerle çalışan) en az 7 yıl süresince (fiziksel kaçak yoluyla karışım dengesinin %40'ın altına düşmemesi durumunda) iletkenliği arttırarak enerji tasarrufu sağlayan, sistemleri koruyan, toplam su hacminin %50'si kadar kullanılan bir kimyasaldır. Sıcaklıkları farklı iki veya daha fazla nesne arasında ısıl iletim, taşınım ya da ışınım yoluyla veya bu yolların birbiri ile olan birleşimleri yoluyla) gerçekleşmektedir. Tanecikleri arasındaki boşluk miktarı fazla olan sıvı ve gazlarda ısı iletimi katılarda olan iletime göre nispeten daha yavaş gerçekleşir.


Konutlarda ve işyerlerinde çeşitli ısıtma-soğutma sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin seçiminde konfor, sistemin kuruluş maliyeti, işletme maliyeti ve servis bakım sıklığı ve kolaylığı gibi kriterler önem taşımaktadır. İşletme maliyeti ve servis bakım sıklığı gibi kriterler sistem maliyetini doğrudan ve sürekli olarak etkilediği için büyük ölçüde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu sistemlerde yaygın olarak kapalı devre su çevrimi kullanılmaktadır. Suyun iyi olmayan transfer özelliği sebebiyle bu sistemlerin enerji sarfiyatı yüksektir.


Ayrıca su çevrimli sistemlerde, kireçlenme, paslanma, suyun donması, yosun tutması gibi sebeplerle sistemi oluşturan iletim elemanları zamanla zarar görmektedir. Bakım ve onarım işlemlerinin yapılması maliyeti artırmakla beraber sistemin geçici bir süreliğine de olsa çalışmasına ara verilmesini gerektirmektedir.